Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący będący konsumentem może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta[1], odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie

[1] art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.”

art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca, zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów”.

art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia (odstąpienia_od_umowy.doc) w formie pisemnej na adres:

Agilez Media Kacper Szeliga

38-451 Dukla 

Wietrzno 2 

 

lub adres mailowy: admin@szklani.pl

Nieużywany towar w oryginalnym opakowaniu należy zwrócić na swój koszt na adres podany w formularzu zwrotu.

Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego (lecz nie wcześniej niż sklep otrzyma zwracany towar).

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 

Reklamacje

Szklani.pl odpowiada za wady towaru na zasadzie rękojmi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zmianami).

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i pozbawione wad. Szklani.pl nie udziela gwarancji na towar.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Szklani.pl: 38-451 Dukla, Wietrzno 2; w formie elektronicznej na adres e-mail:  admin@szklani.pl

Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które otrzymasz przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć kopię paragonu lub faktury VAT, dokument z dokładnym opisem usterki, swoje dane, a następnie wysłać na adres naszego sklepu, podany powyżej.

Dla pewności we wszystkich sprawach związanych z reklamacjami prosimy o kontakt 

Pliki do pobrania:

protokół zwrotu